Өөдрөг яв
2010-04-14
Би өөрийнхөөрөө.
Тас  зөрөхдөө
                          Би  өөрийнхөөрөө..
                         Тачаах,  үзэн  ядахдаа  ч
                         Би  өөрийнхөөрөө......  
                         Тарчилж  зовохдоо  ч 
                           Би  өөрийнхөөрөө.
                      Танхайрч  туйлахдаа  ч
                         Би   өөрийнхөөрөө..
       Ухаарах  тэнэглэхдээ   ч
          Би  өөрийнхөөрөө  
                       Уйлж   дуулахдаа  ч 
                       Би  өөрийнхөөрөө .... 
                      Алдар    зэм   хоёрт  ч 
                         Би  өөрийнхөөрөө  
                     Авсанд   орохдоо  л  
                       "Хүнийхээр".
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих

Холбогдолгүй постонд оруулсан зарын чанартай сэтгэгдлийг устгах болон бүх хэсэгт сэтгэгдэл оруулахыг хориглох хүртэл бусад арга хэмжээ авах тул та зөвхөн холбоотой бичвэрт холбоотой сэтгэгдэл л оруулна уу!!


:-)
 
xaax